Copyright@ilarman.ir

پدیدآورندگان

امان قلیچ شادمهر

دکتر امان قلیچ شادمهر انقلاب‌ اسلامی‌ در ادبیات‌ ترکمنی‌، تحولی‌ بنیادین‌ در ارزش‌ها و دگرگونی‌ اساسی‌ در باورهای‌ اجتماعی‌ پدید آورد؛ چرا که‌ این‌ انقلاب‌، از میان‌ توده‌های‌ مردمی‌ اعم‌ از ترک‌ و کرد و ترکمن‌ و… برخاسته‌ بود. لحظه‌های‌ سترگ‌ و به‌یادماندنی‌ انقلاب‌، در دل‌ تک‌تک‌ مردم‌ ایران‌ جاودانه‌ ماند و لحظه‌های‌ هیجان‌ و شور، لحظه‌های‌ بزرگ‌ و خطیر، لحظه‌های‌ ... ادامه مطلب »

طراحی و پیاده سازی: ایران وب کاران / نیازی تلفن: 2291449 - 2221228 - 0172